You must have javascript enabled to use this site.

John F. Kennedy Elementary School

John F. Kennedy Elementary School

Toggle: Images Details Staff Events School Events

Thu, Nov 1, 2018Soccer 2:25-3:30 [B7481]
Fri, Nov 2, 2018END OF TERM ONE [B7243]
Mon, Nov 5, 2018Katag 2:25-3:30 [B7472]
Tue, Nov 6, 2018Handball Grades 3 - 6 [B7580]
Thu, Nov 8, 2018Soccer 2:25-3:30 [B7482]
Fri, Nov 9, 2018PED DAY [B7244]
Mon, Nov 12, 2018Katag 2:25-3:30 [B7473]
Tue, Nov 13, 2018Handball Grades 3 - 6 [B7581]
Thu, Nov 15, 2018Soccer 2:25-3:30 [B7483]
Mon, Nov 19, 2018Katag 2:25-3:30 [B7474]
Tue, Nov 20, 2018Handball Grades 3 - 6 [B7582]
Wed, Nov 21, 2018BOOK FAIR (for students) [B7628]
Thu, Nov 22, 2018BOOK FAIR (for parents in the PM) [B7629]
Thu, Nov 22, 2018Parent/Teacher Night [B7369]
Thu, Nov 22, 2018Soccer 2:25-3:30 [B7484]
Mon, Nov 26, 2018Katag 2:25-3:30 [B7475]
Tue, Nov 27, 2018Handball Grades 3 - 6 [B7583]
Wed, Nov 28, 2018Grade Color Day [B7358]
Thu, Nov 29, 2018Soccer 2:25-3:30 [B7485]
Fri, Nov 30, 2018PED DAY [B7245]

jameelabutternut.com